صفحه اصلی / آموزش تئوری موسیقی / فصل سوم (گام ها) / گام های دیاتونیک

گام های دیاتونیک

بازدید: 19268

گام های دیاتونیک (Diatonic Scales)


گام های دیاتونیک از 5 پرده و 2 نیم پرده تشکیل شده اند و دارای 7 نت هستند. محل قرار گرفتن پرده ها و نیم پرده ها در گام های دیاتونیک متفاوت است و بر حسب آن ،نوع گام مشخص می شود.

توجه داشته باشید که در گام های دیاتونیک چون نت هشتم تکرار نت اول است آن را به عنوان نت جدید به حساب نمی آورند ولی در شمارش درجات گام ،شمرده می شود.


دانگ (Tetrachord) :

به هر دسته چهار نتی در گام های دیاتونیک دانگ گویند.یک دانگ همیشه شامل 2 تمام پرده و 1 نیم پرده است و فاصله بین هر دانگ در گام های دیاتونیک یک پرده می باشد ،فاصله نت اول یک دانگ(Tetrachord) تا نت آخر آن همیشه چهارم درست می باشد.

اگر دانگی شامل 3 تمام پرده باشد به آن (Tritone) می گویند که معمولا در مودهای کلیسایی کاربرد دارد.انواع گام های دیاتونیک:

گام های دیاتونیک بر حسب قرار گرفتن محل (تمام پرده ها) و (نیم پرده ها) بین درجات مختلف گام ،به انواع مختلفی تقسمیم بندی می شوند.

1- گام های ماژور یا بزرگ (Major Scale)

2-گام های مینور یا کوچک (Minor Scale)

الف) گام های مینور تئوریک یا طبیعی

ب)گام های مینور هارمونیک

پ)گام های مینور ملودیک

نظرات کاربران


ارسال نظر