صفحه اصلی / آموزش تئوری موسیقی / فصل سوم (گام ها) / گام های ماژور

گام های ماژور

بازدید: 81827

گام های ماژور (Major Scale)


گام های ماژور دیاتونیک از 5 پرده و 2 نیم تشکیل شده اند که نیم پرده ها بین درجات (III-IV) و (VII-VIII) قرار دارند. اولین گام ماژور ،گام C ماژور است که به صورت طبیعی الگویی مطابق بر گام ماژور دارد و نیازی به استفاده از علائم تغییر دهنده ندارد.

در عکس زیر فواصل تشکیل دهنده گام ماژور را مشاهده می کنید و همانطور که مشاهده می کنید گام ماژور صرفا از فواصل بزرگ (Major) و درست (Perfect) ساخته شده است و به همین دلیل است که به آن گام ماژور (بزرگ) می گویند.


برای ساختن سایرگام های ماژور از 2 روش می توان استفاده کرد ،روش اول استفاده از علامت دیز (Sharp) است که در این روش نت درجه پنجم گام قبل به عنوان نت پایه گام جدید در نظر گرفته می شود و سپس درجه هفتم آن دیز می شود. توجه داشته باشید که علامت های دیز باید بعد از کلید و قبل از کسر میزان، روی خطوط حامل قرار داشته باشند ،دقیقا مانند مثال زیر. این نوع علامت را علامت سرکلید (Key Signature) گویند و مشخه گام است. برای مثال گام G ماژور همیشه با علامت سرکلید #F مشخص می شود.

اسم هر گام را نت درجه اول (Tonic) تایین می کند.

در روش دوم برای ساخت گام ماژور از علامت بمل استفاده می کنیم. در این روش نت درجه چهارم گام قبل را ،به عنوان نت درجه اول گام جدید در نظر می گیریم و سپس درجه چهارم را بمل می کنیم.


دایره گام های ماژور:


نظرات کاربران


ارسال نظر