صفحه اصلی / آموزش تئوری موسیقی / فصل اول (مقدمات موسیقی) / نت ها و سکوت ها

نت ها و سکوت ها

بازدید: 71640

نت ها:


نت ها در حقیقت اشکالی هستند برای اندازه گیری زمان کشش اصوات. برای انجام این منظور این شکل نت هاست که میزان کشش هر صدا را مشخص می کند. برای مثال در عکس زیر نت گرد به نوازنده می گوید صدایی به کشش 4 قدم (رفت+برگشت پا) یا ضرب تولید کند و سپس از کشش صدا جلوگیری کند.

قدم:به هر رفت و برگشت پا یک قدم گویند هر یک قدم برابر با یک ضرب (Beat) می باشد.

توجه داشته باشید که سرعت قدم ها در طول یک قطعه موسیقی معولا ثابت است ،برای مثال اگر طول زمان یک قدم برابر با یک ثانیه باشد نوازنده باید تا آخر قطعه این سرعت را نکاه دارد.سرعت قدم ها معمولا در ابتدای یک قطعه توسط Tempo و یا کلمات خاص به نوازنده اعلام می شود.

نکته:

سکوت ها دقیقا کاربردی مانند نت ها دارند با این تفاوت که نوازنده با دیدن سکوت از طنین هر نتی جلوگیری می کند و صرفا سکوت اجرا می کند.

توجه:

ارزش زمانی نت ها و سکوت ها در مبحث کسر میزان ها به طور کامل توضیح داده شده است.

اجرای نت گرد:


اجرای نت سفید:


اجرای نت سیاه:


توجه داشته باشید که نت ها به تنهایی هیچ هویت آوایی ندارند و تنها زمانی که به روی خطوط حامل قرار می گیرند هویت فرکانسی (آوایی) آنها کامل می شود.


نظرات کاربران


ارسال نظر