صفحه اصلی / آموزش تئوری موسیقی / فصل اول (مقدمات موسیقی) / خط اتحاد و اتصال

خط اتحاد و اتصال

بازدید: 48988

خط اتحاد (Tie Line)


خط اتحاد خطی منحی است که 2 نت هم نام و هم فرکانس را به هم متصل می کند ،هرگاه 2 نت با خط اتحاد به یکدیگر متصل شوند فقط نت اول اجرا می شود و ارزش زمانی نت دوم به نت اول اضافه می شود. در حقیقت خط اتحاد عملکردی شبیه به نقطه دارد با این تفاوت که با استفاده از این خط آهنگساز می تواند به میزان دلخواه به ارزش زمانی نت اول اضافه کند.


خط اتصال (The Slur)خط اتصال خطی منحنی است که 2 یا چند نت غیر هم نام و غیر هم فرکانس را به وصل می کند و به این معنی است که نت های زیر این منحنی باید بدون وقفه اجرا شوند. برای مثال یک خواننده باید نت های زیر خط اتصال را با یک نفس و اجرا کند و یا در سازی مثل ویولن نوازنده نباید این نت ها را با تغییر جهت آرشه اجرا کند.

به تکنیک اجرای نت های زیر خط اتصال لگاتو (Legato) گویند.

در فیلم زیر 2 دسته چهارتایی نت به صورت لگاتو اجرا می شوند.


نظرات کاربران


ارسال نظر